Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 23 januari 2024

09:00
Locatie

B&W kamer

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de subsidieregeling innovatiebudget Expertisecentrum Limburg vast te stellen en op de voorgeschreven wijze te publiceren.

  Besluit

  Het college heeft besloten de subsidieregeling innovatiebudget Expertisecentrum Limburg vast te stellen en op de voorgeschreven wijze te publiceren.

 2. 1.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten voor het vervangen van de kozijnen aan de Thorbeckestraat 26 te (6042 CR) Roermond een vervangend besluit te nemen door, in afwijking van het advies van de Commissie van 18 september 2023, een omgevingsvergunning te verlenen waarbij de volgende voorwaarden die aan de reeds verleende omgevingsvergunning zijn verbonden, komen te vervallen:


  a. de voorwaarde ‘de kozijnen worden in de oorspronkelijke kleurstelling uitgevoerd’;
  b. de voorwaarde ‘er wordt geen strakke, spiegelende beglazing toegepast en deze wordt overlegd/bemonsterd’;
  c. de voorwaarde ‘er wordt een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd dat tezamen met de kleurkeuze van het schilderwerk vóór uitvoering ter nadere goedkeuring wordt overgelegd.
  (voor het uit te voeren kleurhistorisch onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente)’.

  Besluit

  Het college heeft besloten voor het vervangen van de kozijnen aan de Thorbeckestraat 26 te (6042 CR) Roermond een vervangend besluit te nemen door, in afwijking van het advies van de Commissie van 18 september 2023, een omgevingsvergunning te verlenen waarbij de volgende voorwaarden die aan de reeds verleende omgevingsvergunning zijn verbonden, komen te vervallen:
  a. de voorwaarde ‘de kozijnen worden in de oorspronkelijke kleurstelling uitgevoerd’;
  b. de voorwaarde ‘er wordt geen strakke, spiegelende beglazing toegepast en deze wordt overlegd/bemonsterd’;
  c. de voorwaarde ‘er wordt een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd dat tezamen met de kleurkeuze van het schilderwerk vóór uitvoering ter nadere goedkeuring wordt overgelegd; 
  (voor het uit te voeren kleurhistorisch onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente)’.

 3. 1.3

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. voor de opvang van ontheemde Oekraïners een huurovereenkomst aan te gaan met SVE voor het gebruik van La Tour aan de Wilhelminasingel 5 te Roermond tot en met 31 december 2026 (bijlage 2);
  2. de opvang van ontheemden uit Oekraïne bij de Wilhelminasingel 5 te Roermond te verlengen tot 4 maart 2025;
  3. de raad te informeren over de opvang van ontheemden via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief (bijlage 1).

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. voor de opvang van ontheemde Oekraïners een huurovereenkomst aan te gaan met SVE voor het gebruik van La Tour aan de Wilhelminasingel 5 te Roermond tot en met 31 december 2026 (bijlage 2);
  2. de opvang van ontheemden uit Oekraïne bij de Wilhelminasingel 5 te Roermond te verlengen tot 4 maart 2025;
  3. de raad te informeren over de opvang van ontheemden via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief (bijlage 1);
  4. mandaat portefeuillehouder voor redactionele aanpassingen in de bewonersbrief.

 4. 1.4

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten;
  1. kennis nemen van het Plan Samenhang Jeugdhulp Onderwijs Midden- Limburg 2024-2025 (bijlage 1);
  2. tot financiering van fase 1 over te gaan onder de voorwaarde dat de onderwijspartijen de kosten van fase 2 mede financieren;
  3. mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van de gemeente Weert, voor het aanvragen van een subsidie bij het Bovenregionaal Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg voor de uitvoering van het Plan Samenhang Jeugdhulp Onderwijs Midden-Limburg 2024-2025 en het aanstellen van een projectleider voor de uitvoering van dit plan en alle handelingen die daartoe moeten worden verricht (bijlage 2).

  Besluit

  Het college heeft besloten;
  1. kennis nemen van het Plan Samenhang Jeugdhulp Onderwijs Midden- Limburg 2024-2025 (bijlage 1);
  2. tot financiering van fase 1 over te gaan onder de voorwaarde dat de onderwijspartijen de kosten van fase 2 mede financieren;
  3. mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van de gemeente Weert, voor het aanvragen van een subsidie bij het Bovenregionaal Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg voor de uitvoering van het Plan Samenhang Jeugdhulp Onderwijs Midden-Limburg 2024-2025 en het aanstellen van een projectleider voor de uitvoering van dit plan en alle handelingen die daartoe moeten worden verricht (bijlage 2).

 5. 1.5

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten: 
  1. aan TC Maasniel een investeringssubsidie van maximaal € 100.000 te verstrekken voor de renovatie van de zes tennisbanen van tennispark Maasniel;
  2. deze subsidie met toepassing van artikel 10 lid 4 Algemene subsidieverordening Roermond 2008 in zijn geheel als voorschot beschikbaar te stellen;
  3. voor het subsidiebedrag ad € 100.000,- een krediet te openen ad € 100.000,-;
  4. de begroting te wijzigen conform beschreven in de financiële paragraaf;
  5. TC Maasniel te informeren middels bijgevoegde concept beschikking (bijlage 2).

  Besluit

  Het college heeft besloten: 
  1. aan TC Maasniel een investeringssubsidie van maximaal € 100.000 te verstrekken voor de renovatie van de zes tennisbanen van tennispark Maasniel;
  2. deze subsidie met toepassing van artikel 10 lid 4 Algemene subsidieverordening Roermond 2008 in zijn geheel als voorschot beschikbaar te stellen;
  3. voor het subsidiebedrag ad € 100.000,- een krediet te openen ad € 100.000,-;
  4. de begroting te wijzigen conform beschreven in de financiële paragraaf;
  5. TC Maasniel te informeren middels bijgevoegde concept beschikking (bijlage 2).

 6. 2.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de beleids- en uitvoeringsagenda 2024 inclusief begroting Arbeidsmarktregio Midden-Limburg vast te stellen.

  Besluit

  Het college heeft besloten de beleids- en uitvoeringsagenda 2024 inclusief begroting Arbeidsmarktregio Midden-Limburg vast te stellen.

 7. 2.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 2a/2024.

  Besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 2a/2024.

 8. 3
  Toegevoegde dossiers eerder gepubliceerde agenda's
 9. 3.1
  16 januari 2024; agendapunt 1.5 Doorontwikkeling Participatiewet