Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 16 januari 2024

09:00
Locatie

B&W kamer

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten: 
  1. kennis te nemen van het resultaat van de nationaal openbare aanbesteding voor het werk Herinrichting Oranjelaan;
  2. voor de realisatie van de herinrichting van de Oranjelaan via bijgevoegd concept raadsvoorstel de Raad te verzoeken tot het verlenen van een aanvullend krediet van € 1.055.000 excl. BTW (70426 Herinrichting Oranjelaan, waarvan € 355.000 uit bestaande investeringsruimte riool en € 700.000 nieuwe investeringsruimte). Te besluiten tot de voorlopige gunning conform het resultaat van de nationaal openbare aanbesteding onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de Raad het gevraagde aanvullende krediet ter beschikking stelt.

  Besluit

  Het college heeft besloten: 
  1. kennis te nemen van het resultaat van de nationaal openbare aanbesteding voor het werk Herinrichting Oranjelaan;
  2. voor de realisatie van de herinrichting van de Oranjelaan via bijgevoegd concept raadsvoorstel de Raad te verzoeken tot het verlenen van een aanvullend krediet van € 1.055.000 excl. BTW (70426 Herinrichting Oranjelaan, waarvan € 355.000 uit bestaande investeringsruimte riool en € 700.000 nieuwe investeringsruimte). Te besluiten tot de voorlopige gunning conform het resultaat van de nationaal openbare aanbesteding onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de Raad het gevraagde aanvullende krediet ter beschikking stelt.

 2. 1.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het bijgevoegde Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad via bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit;
  2. voor de uitvoering van het Integraal veiligheidsplan 2024-2027, via bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad te verzoeken tot het wijzigingen van de begroting, conform bijgevoegde begrotingswijziging in het raadsvoorstel.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het bijgevoegde Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad via bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit;
  2. voor de uitvoering van het Integraal veiligheidsplan 2024-2027, via bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad te verzoeken tot het wijzigingen van de begroting, conform bijgevoegde begrotingswijziging in het raadsvoorstel.

 3. 1.3

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. met ingang van 1 januari 2024 geen gebruik meer te maken van de het adviesrecht ten aanzien van schuldenbewind;
  2. de Rechtbank Limburg per bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. met ingang van 1 januari 2024 geen gebruik meer te maken van de het adviesrecht ten aanzien van schuldenbewind;
  2. de Rechtbank Limburg per bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen.

 4. 1.4

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten te reageren op de ingekomen brief inzake de ontwikkeling aan de Eiermarkt 25 en de verkoop van gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Maasniel sectie C nummer 2647, conform bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten te reageren op de ingekomen brief inzake de ontwikkeling aan de Eiermarkt 25 en de verkoop van gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Maasniel sectie C nummer 2647, conform bijgevoegde conceptbrief.

 5. 1.5

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het onderzoek naar de vormgeving van de doorontwikkeling van de Participatiewet in de vorm van een mensontwikkelbedrijf;
  2. de portefeuillehouder Sociaal Domein te mandateren nog wijzigingen aan te brengen in de raadsinformatiebrief indien naar aanleiding van het DB/AB van 23 januari 2024 van Westrom nog aanpassingen nodig zijn.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het onderzoek naar de vormgeving van de doorontwikkeling van de Participatiewet in de vorm van een mensontwikkelbedrijf;
  2. de portefeuillehouder Sociaal Domein te mandateren nog wijzigingen aan te brengen in de raadsinformatiebrief indien naar aanleiding van het DB/AB van 23 januari 2024 van Westrom nog aanpassingen nodig zijn.

 6. 1.6

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het categoraal aanwijzingsbesluit te nemen voor toezichthouders werkzaam bij de gemeente Roermond;
  2. het categoraal aanwijzingsbesluit te nemen voor toezichthouders, werkzaam bij de partners binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN), belast met toezicht in het werkgebied van de RUD LN;
  3. het categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord van 8 maart 2016 in te trekken.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het categoraal aanwijzingsbesluit te nemen voor toezichthouders werkzaam bij de gemeente Roermond;
  2. het categoraal aanwijzingsbesluit te nemen voor toezichthouders, werkzaam bij de partners binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN), belast met toezicht in het werkgebied van de RUD LN;
  3. het categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord van 8 maart 2016 in te trekken.

 7. 1.7

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met het RMO-Jaarplan 2024 (bijlage 1 bij dit voorstel);
  2. de gemeenteraad te informeren over het RMO-Jaarplan 2024 door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2 bij dit voorstel).

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met het RMO-Jaarplan 2024 (bijlage 1 bij dit voorstel);
  2. de gemeenteraad te informeren over het RMO-Jaarplan 2024 door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2 bij dit voorstel).

 8. 1.8

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het vieren van Vastelaovend 2024.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het vieren van Vastelaovend 2024;
  2. mandaat portefeuillehouder voor redactionele aanpassingen raadsinformatiebrief over het vieren van de Vastenaovend 2024.

 9. 2.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de begroting Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2024 (bijlage 1) vast te stellen en mede namens de betrokken partijen in te dienen bij het ministerie van SZW;
  2. de portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid te machtigen ten aanzien van de feitelijke indiening van de begroting 2024.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de begroting Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2024 (bijlage 1) vast te stellen en mede namens de betrokken partijen in te dienen bij het ministerie van SZW;
  2. de portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid te machtigen ten aanzien van de feitelijke indiening van de begroting 2024.

 10. 2.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. de huidige filterinstallatie uit te breiden met extra UV- filters, ten gevolgen van de aangescherpte wetgeving 2024 voor de gebonden chloorwaarde in het zwemwater van zwembad de Roerdomp;
  2. vooruitlopend op de Investeringsrapportage 2024, tot aanschaf van de extra UV Filters (aanschafkosten ad €103.000,-) over te gaan, zoals beschreven in de financiële paragraaf. Dit vanwege de acute risico’s, beschreven in de risicoparagraaf.

  Besluit

  Het college heeft besloten:

  1. de huidige filterinstallatie uit te breiden met extra UV- filters, ten gevolgen van de aangescherpte wetgeving 2024 voor de gebonden chloorwaarde in het zwemwater van zwembad de Roerdomp;
  2. vooruitlopend op de Investeringsrapportage 2024, tot aanschaf van de extra UV Filters (aanschafkosten ad €103.000,-) over te gaan, zoals beschreven in de financiële paragraaf. Dit vanwege de acute risico’s, beschreven in de risicoparagraaf.