Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

augustus 2022

31
Sprekersplein
woensdag 31 augustus 2022
19:00 - 00:00

Het Sprekersplein vindt plaats op woensdag 31 augustus vanaf 19.00 uur.
Burgers (c.q. organisaties) kunnen tijdens het Sprekersplein desgewenst ook de leden van de raad toespreken. Eventuele insprekers kunnen zich hiervoor op de dag voorafgaande aan het Sprekersplein tot uiterlijk 17.00 uur opgeven bij de raadsgriffie (griffie@roermond.nl of tel. 14 0475). Graag met weergave van het onderwerp en uw mailadres zodat we de vergaderlink kunnen toesturen.
Het tijdschema is indicatief: de start is om 19.00 uur, afhankelijk van het aantal insprekers zullen de presentaties mogelijk eerder aan de orde komen!
Agenda
18.45 uur: ontvangst met koffie/thee.
19.00 uur: Begin Sprekersplein.
Insprekers:
De heer Smeets over veiligheid Kasteel Exaetenstraat
Mevrouw Hermans over:
1. bewegen voor ouderen
2. omgeving/milieu en overlast

Toelichting Sprekersplein
Op het Sprekersplein kunt u uw mening kenbaar maken over in de commissies geagendeerde onderwerpen. Maar ook over niet geagendeerde onderwerpen kunt u uw mening laten horen.
De raad van de gemeente Roermond nodigt u uit om van uw sprekersrecht gebruik te maken!
Wat moet ik doen om in te kunnen spreken?
Als u wilt inspreken dient u zich uiterlijk 1 dag voor het Sprekersplein (uiterlijk 17.00 uur) aan te melden bij de griffie via griffie@roermond.nl of telefonisch te bereiken via 14 0475. In verband met de planning verzoeken wij u echter zich mogelijkerwijs eerder aan te melden.
U kunt inspreken over onderwerpen die in de commissies Bestuur en Middelen van 5 september, Burgers en Samenleving van 6 september, en Ruimte van 7 september, alsmede in de raad van 28 september behandeld worden.
Locatie
• Het sprekersplein vindt plaats in de tuinzaal van het stadhuis. Binnenkomst via de bestuursingang van het stadhuis, Markt 31 te Roermond (indien gesloten a.u.b. aanbellen).