Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 30 januari 2024

09:00
Locatie

B&W kamer

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de ketenaanpak Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg te borgen bij de GGD als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, zoals verwerkt in bijgevoegde concept dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Veiligheidsregio Limburg-Noord (bijlage 2);
  2. aan de gemeente Venlo te verzoeken de DVO te herzien conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 3);
  3. bijgevoegde concept raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de ketenaanpak Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg te borgen bij de GGD als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, zoals verwerkt in bijgevoegde concept dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Veiligheidsregio Limburg-Noord (bijlage 2);
  2. aan de gemeente Venlo te verzoeken de DVO te herzien conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 3);
  3. bijgevoegde concept raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden.

 2. 1.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de toelichting op de decembercirculaire 2023;
  2. de raad te informeren over de ontwikkelingen in de decembercirculaire 2023 via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de toelichting op de decembercirculaire 2023;
  2. de raad te informeren over de ontwikkelingen in de decembercirculaire 2023 via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 3. 1.3

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten een redactionele wijziging aan te brengen in de Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023.

  Besluit

  Het college heeft besloten een redactionele wijziging aan te brengen in de Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023.

 4. 2.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van raadslid mevrouw Danny Danker inzake Algoritmes en Kunstmatige Intelligentie te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van raadslid mevrouw Danny Danker inzake Algoritmes en Kunstmatige Intelligentie te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.