Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 12 juli 2022

09:30

Locatie
Kasteeltje Hattem
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de Studiekostenregeling Roermond 2022 na verkregen instemming door de ondernemingsraad vast te stellen per 1 juli 2022.

  Besluit

  1. Het college heeft besloten de Studiekostenregeling Roermond 2022 na verkregen instemming door de ondernemingsraad vast te stellen per 1 juli 2022.
  2. Het budget voor 2022 definitief vast te stellen conform het amendement van de Raad.
  3. Het toe te kennen budget voor 2023 - 2026 vast te stellen bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2023.
 2. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Bijgevoegd procesbesluit vast te stellen (bijlage 1)

  De burgemeester heeft besloten:
  1. Bijgevoegd procesbesluit vast te stellen (bijlage 1)

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Bijgevoegd procesbesluit vast te stellen (bijlage 1).

  De burgemeester heeft besloten:
  1. Bijgevoegd procesbesluit vast te stellen (bijlage 1).

 3. Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 26/ 2022.

  Besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 26/ 2022.

 4. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. tot verlening van een budgetsubsidie met toepassing van artikel 33 lid 2 Algemene subsidieverordening Roermond 2008 (hardheidsclausule) van maximaal €790.000,- aan stichting Wonen Zuid ten behoeve van de realisatie van 5 woningbouwprojecten in de sociale huursector;
  2. tot verlening van een budgetsubsidie met toepassing van artikel 33 lid 2 Algemene subsidieverordening Roermond 2008 (hardheidsclausule) van maximaal €160.000,- aan stichting Wonen Limburg ten behoeve van de realisatie van 1 woningbouwproject in de sociale huursector;
  3. Stichting Wonen Zuid en stichting Wonen Limburg te informeren middels bijgaande conceptbeschikkingen (bijlage 1 en 3);
  4. de diensten ‘realisatie bepaalde woningbouwprojecten in de sociale huursector’ aan te wijzen als Diensten van Algemeen Economisch Belang, zoals beschreven in bijgevoegd concept collegebesluit en dit besluit op de voorgeschreven wijze te publiceren (bijlage 5);
  5. een formeel verzoek aan de provincie Limburg in te dienen waarin gemotiveerd wordt verzocht om verlenging van de uiterlijke start- en einddatum, alsook de datum van verantwoording inzake het KLC programma (bijlage 6);
  6. tot vaststelling van bijgaande Raadsinformatiebrief (bijlage 7).

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. tot verlening van een budgetsubsidie met toepassing van artikel 33 lid 2 Algemene subsidieverordening Roermond 2008 (hardheidsclausule) van maximaal €790.000,- aan stichting Wonen Zuid ten behoeve van de realisatie van 5 woningbouwprojecten in de sociale huursector;
  2. tot verlening van een budgetsubsidie met toepassing van artikel 33 lid 2 Algemene subsidieverordening Roermond 2008 (hardheidsclausule) van maximaal €160.000,- aan stichting Wonen Limburg ten behoeve van de realisatie van 1 woningbouwproject in de sociale huursector;
  3. Stichting Wonen Zuid en stichting Wonen Limburg te informeren middels bijgaande conceptbeschikkingen (bijlage 1 en 3);
  4. de diensten ‘realisatie bepaalde woningbouwprojecten in de sociale huursector’ aan te wijzen als Diensten van Algemeen Economisch Belang, zoals beschreven in bijgevoegd concept collegebesluit en dit besluit op de voorgeschreven wijze te publiceren (bijlage 5);
  5. een formeel verzoek aan de provincie Limburg in te dienen waarin gemotiveerd wordt verzocht om verlenging van de uiterlijke start- en einddatum, alsook de datum van verantwoording inzake het KLC programma (bijlage 6);
  6. tot vaststelling van bijgaande Raadsinformatiebrief (bijlage 7).