Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 19 april 2022

09:30

Locatie
Kamer 0.90 Stadhuis
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. voor het project renovatie Wilhelminaplein, in lijn met motie 17M19 een advies op te stellen naar de mogelijkheden het Wilhelminaplein op te waarderen in samenhang met het aankomend onderhoud;
2. de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van het project renovatie Wilhelminaplein.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. voor het project renovatie Wilhelminaplein, in lijn met motie 17M19 een advies op te stellen naar de mogelijkheden het Wilhelminaplein op te waarderen in samenhang met het aankomend onderhoud; hierbij rekening houdend met actuele trends en ontwikkelingen;
2. de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van het project renovatie Wilhelminaplein;
3. de portefeuillehouder mandaat te geven de RIB aan te passen conform de gevoerde discussie.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Theater De Oranjerie b.v. een aanvullende investeringssubsidie van maximaal € 2.757.500,- ter verlenen voor de revitalisering van het theater en daarmee de subsidieaanvraag voor een bedrag van € 327.500 te weigeren;
2. het besluit aan Theater De Oranjerie b.v. kenbaar te maken middels bijgevoegde beschikking (bijlage 2);
3. de portefeuillehouder te mandateren om zo nodig wijzigingen in de beschikking aan te brengen.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Theater De Oranjerie b.v. een aanvullende investeringssubsidie van maximaal € 2.757.500,- ter verlenen voor de revitalisering van het theater en daarmee de subsidieaanvraag voor een bedrag van € 327.500 te weigeren;
2. het besluit aan Theater De Oranjerie b.v. kenbaar te maken middels bijgevoegde beschikking (bijlage 2);
3. de portefeuillehouder te mandateren om zo nodig wijzigingen in de beschikking aan te brengen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de concept jaarrekening 2021; de begroting 2022-1, de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz;
2. de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de concept jaarrekening 2021; de begroting 2022-1, de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz;
2. de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Voorgesteld besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 12 A / 2022.

Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 12 A / 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. het “convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen” aan te gaan;
2. het “convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij verhuizing” en de daarbij horende oplegger aan te gaan.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. het "convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen" aan te gaan;
2. het "convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij verhuizing" en de daarbij horende oplegger aan te gaan.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. geen principemedewerking te verlenen aan de bouw van appartementen aan de Voorstad Sint Jacob 74 te Roermond;
2. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. geen principemedewerking te verlenen aan de bouw van appartementen aan de Voorstad Sint Jacob 74 te Roermond;
2. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO 2021 vast te stellen;
2. verantwoording naar de raad te laten plaatsvinden in het jaarverslag 2021;
3. verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO 2021 aan te bieden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO 2021 vast te stellen;
2. verantwoording naar de raad te laten plaatsvinden in het jaarverslag 2021;
3. verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO 2021 aan te bieden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.