Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 5 juli 2022

11:00

Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het collegebesluit van 6 juli 2021 betreffende pachtprijzen door middel van openbare inschrijving aan te gaan, in te trekken.

  Besluit

  Het college heeft besloten het collegebesluit van 6 juli 2021 betreffende pachtprijzen door middel van openbare inschrijving aan te gaan, in te trekken.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen door te leiden naar de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Besluit

  Het college heeft besloten om het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen door te leiden naar de raadsvergadering van 7 juli 2022.

 3. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het plan Zwerfafvalaanpak 2022-2023 vast te stellen;
  2. de raad te informeren over de Zwerfafvalaanpak 2022-2023 via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het plan Zwerfafvalaanpak 2022-2023 vast te stellen;
  2. de raad te informeren over de Zwerfafvalaanpak 2022-2023 via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

 4. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Roermond 2022.vast te stellen door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit’.

  Besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Roermond 2022.vast te stellen door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit’.

 5. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de raadsleden Kalthoff en Tegels (D66), inzake het Limburgs stroomnetwerk vol, te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de raadsleden Kalthoff en Tegels (D66), inzake het Limburgs stroomnetwerk vol, te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

 6. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de opdracht voor het tijdelijk beheer te verstrekken aan De Kabath vastgoedbeheer conform offerte d.d. 26 april 2022;
  2. de dekking te voorzien middels beschreven in de financiële gevolgen;
  3. de raad te informeren over het tijdelijk vastgoedbeheer middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de opdracht voor het tijdelijk beheer te verstrekken aan De Kabath vastgoedbeheer conform offerte d.d. 26 april 2022;
  2. de dekking te voorzien middels beschreven in de financiële gevolgen;
  3. de raad te informeren over het tijdelijk vastgoedbeheer middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.