Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

maandag 25 april 2022

12:00

Locatie
Kamer 0.90 Stadhuis
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

  1. akkoord te gaan met de inzet van extra capaciteit binnen het cluster VTH van de gemeente Roermond, zodat voorzien kan worden in de begeleiding en afhandeling van vergunningsaanvragen om zo te kunnen voldoen aan de behoefte aan versnelde realisatie van 40 woningen en de ambtelijke organisatie op te roepen daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te maken, in afwijking van het financieel advies;
  2. akkoord te gaan met het verstrekken van een vervolgopdracht, conform de methodiek opgavegericht werken zoals uiteengezet in het voorstel, aan de ambtelijke organisatie om met toepassing van de beleidsvrijheid van het college meer woningen uit het sociale segment te realiseren, aanvullend op de door uw college verstrekte opdracht (d.d. 23 november 2021) om versneld circa 40 woningen te realiseren.

Besluit

Het college heeft besloten:

  1. akkoord te gaan met de inzet van extra capaciteit binnen het cluster VTH van de gemeente Roermond, zodat voorzien kan worden in de begeleiding en afhandeling van vergunningsaanvragen om zo te kunnen voldoen aan de behoefte aan versnelde realisatie van 40 woningen en de ambtelijke organisatie te verzoeken daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te maken, in afwijking van het financieel advies, en hierover het college te informeren, danwel over de consequenties te laten beslissen;
  2. akkoord te gaan met het verstrekken van de vervolgopdracht;
  3. ten aanzien van statushouders verzoekt het college een nadere verkenning te doen naar mogelijkheden om z.s.m te voldaan aan onze taakstelling.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten op de brief inzake bouwverkeer woningbouwplan Groeneweg Maasstraat te antwoorden overeenkomstig met bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Het college heeft besloten op de brief inzake bouwverkeer woningbouwplan Groeneweg Maasstraat te antwoorden overeenkomstig met bijgevoegde antwoordbrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten Wonen Zuid toestemming te geven de woning aan Meidoornlaan 14 te verkopen conform de concept brief opgenomen in bijlage 1.

Besluit

Het college heeft besloten Wonen Zuid toestemming te geven de woning aan Meidoornlaan 14 te verkopen conform de concept brief opgenomen in bijlage 1.