Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 28 juni 2022

11:00

Locatie
Kamer 0.90 Stadhuis
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Het college heeft kennisgenomen van de commissie-adviezen van de raadscommissie BM, BS, RU en de gecombineerde;
  2. het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze commissie-adviezen door te leiden naar de raad.

  Besluit

  1. Het college heeft kennisgenomen van de commissie-adviezen van de raadscommissie BM, BS, RU en de gecombineerde;
  2. het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze commissie-adviezen door te leiden naar de raad met mandaat voor wethouder Evers om het commissie-advies BM4 Kadernota 2023 aan te passen.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het voorstel inzake de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 juni 2022;
  2. kennis te nemen van de bijgevoegde (geannoteerde) agenda en het daarin opgenomen ambtelijk advies;
  3. tijdens de ALV bij betreffende agendapunten te stemmen conform het ambtelijk advies.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het voorstel inzake de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 juni 2022;
  2. kennis te nemen van de bijgevoegde (geannoteerde) agenda en het daarin opgenomen ambtelijk advies;
  3. tijdens de ALV bij betreffende agendapunten te stemmen conform het ambtelijk advies.

 3. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de ontwikkelingen meicirculaire 2022 gemeentefonds;
  2. de raad  te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2022 via de als bijlage 1 bijgesloten 'raadsinformatiebrief meicirculaire 2022 Gemeentefonds'.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de ontwikkelingen meicirculaire 2022 gemeentefonds;
  2. de raad  te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2022 via de als bijlage 1 bijgesloten 'raadsinformatiebrief meicirculaire 2022 Gemeentefonds' met mandaat voor de portefeuillehouder om de RIB aan te passen zoals besproken.

 4. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van raadslid Rulkens inzake bekostiging leefgeld Oekraïense vluchtelingen te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van raadslid Rulkens inzake bekostiging leefgeld Oekraïense vluchtelingen te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

 5. Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 24 / 2022.

  Besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 24 / 2022.