Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BM

maandag 17 juni 2024

21:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mw Patricia Vaessen
Toelichting

Aansluitend aan de gezamenlijke commissievergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  - Vaststellen van de agenda
  - Mededelingen portefeuillehouder(s)
  - Voorraadagenda
  - Besluitenlijst
  - Afspraken en toezeggingen
  - Ingekomen stukken

 2. 2

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 3. 3

  Op verzoek van de raad is een voordracht voor benoeming van een 4e lid van de Rekenkamer opgesteld.

 4. 5

  Behandeling van commissievoorstellen vindt plaats in één termijn.

 5. 5.a

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.
  Vriendelijk verzoek om door commissieleden voorgestelde onderwerpen c.q. te stellen vragen uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering per e-mail bij de griffie aan te leveren, zodat beantwoording door de portefeuillehouders kan worden voorbereid.


  Vraag LVR, Wim Einig:
  Verzoek om op de Roerkade camerabewaking te plaatsen. 
  Daar het horeca bezoek en festiviteiten zich heeft verplaatst van Stationsplein naar de Roerkade.
  Dit is in belang voor de veiligheid en ook handvaten voor politie.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Dodelijk ongeval op spoorwegovergang
 6. 6
  Coffeeshopbeleid
 7. 8

  Onder voorbehoud van toe te voegen brieven.

 8. 9

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

 9. 10
  Sluiting