Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Voortzetting geschorste vergadering van 3 juni 2021

maandag 7 juni 2021

18:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De burgemeester heropent de vergadering.

De burgemeester:
Goedenavond, dames en heren. Wij gaan zo verder met de raadsvergadering, die we afgelopen donderdag zijn begonnen en waarvan we de agenda niet helemaal af hebben. Ik wil, voordat ik dat met u ga doen, toch nog even wat tegen u zeggen. Ik heb in de afgelopen dagen, het afgelopen weekend, wel nog eens even teruggedacht aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Dan is het voordeel van even een paar uur iets minder te doen hebben, zodat je ook eens kunt reflecteren. En die reflectie van de afgelopen dagen, die wil ik graag met u delen. Voor mij is het duidelijk dat op diverse momenten in de raadsvergadering helaas de grenzen van fatsoen zijn overschreden. En ik vind dat persoonlijk onacceptabel. Hoewel ik daar ook in de raadsvergadering waar mogelijk al op heb gereageerd, voel ik dat het nodig is om erop terug te komen. Het is de optelsom van veel. Niet alleen met de duur van de vergadering, maar ook met de toon van sommige woordvoeringen en enkele interventies tijdens de raadsvergadering hebben we het fatsoen en het respect dat ieder voor elkaar zou moeten willen opbrengen, overschreden. Ik herhaal, wat mij betreft onacceptabel en allerminst gewoon. Ik hoop dat we in het tweede deel van deze raadsvergadering dan ook recht doen aan onze opdracht. We moeten vanavond besluitvorming afsluiten van een traject dat in commissievergaderingen over het algemeen begint, en het luistert natuurlijk nauw voor alle onderwerpen vanavond. Gebruikelijk is dat dit soort trajecten in commissies beginnen, waarin u ook ruimschoots de tijd heeft gehad en heeft genomen om uw vragen, uw zorgen, uw bespiegelingen uw wijsheid en invalshoeken met elkaar en met het college te delen. Daar is ook de mogelijkheid om onuitputtend vragen te stellen over die zaken waarvan u nog vindt dat dat zou moeten. Vanavond gaat het over het te nemen besluit. Het is niet het momentum om de commissievergadering over te doen. Maar bovenal, dat wat u vanavond wenst in te brengen, dat zult doen op een correcte en respectvolle manier. Tot zover. Ik wens ons allemaal een goede vergadering toe.

Voorstel aan de raad om:
de concept Gebiedsvisie Vrijveld Noord & voormalig Philipsterrein d.d. 6 april 2021 (inclusief het programma voor tijdelijk gebruik zoals opgenomen in bijlage 4) vast te stellen als kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door fracties van DS, VVD, D66, SP, SPR, LVR,GL en CDA.

Wethouder Waajen gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

Motie van CDA en SP wordt aangehouden.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

00:08:16 - 00:10:47 - Jos Tobben
00:10:55 - 00:11:58 - Vincent Zwijnenberg
00:12:04 - 00:13:03 - Wilbert Dekker
00:13:11 - 00:14:17 - Gerard Nizet
00:14:27 - 00:17:25 - Leon Coenen
00:17:35 - 00:24:38 - Dirk Franssen
00:24:40 - 00:27:15 - Anouk Dolmans
00:27:23 - 00:32:20 - Marc Breugelmans
00:32:34 - 00:38:01 - Angely Waaijen
00:38:07 - 00:38:40 - Dirk Franssen
00:38:47 - 00:42:05 - Angely Waaijen
00:42:06 - 00:43:08 - Jos Tobben
00:43:12 - 00:48:08 - Vincent Zwijnenberg
00:48:13 - 00:48:55 - Wilbert Dekker
00:48:58 - 00:49:49 - Gerard Nizet
00:49:55 - 00:52:45 - Leon Coenen
00:52:47 - 01:00:33 - Dirk Franssen
01:00:40 - 01:02:20 - Andreas Meijers
01:02:25 - 01:05:50 - Marc Breugelmans

Voorstel aan de raad om:
1. Besluiten de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vast te stellen, met uitzondering van de harde uitsluitingsgrond voor wind in provinciale landschappen (goud-zilver-brons) als opgenomen in bijlage 11 van de RES1.0, om in die landschappen uit te gaan van de daadwerkelijk aanwezige (niet hypothetische) te beschermen natuurwaarden en -kwaliteiten om onacceptabele gevolgen daarvoor te voorkomen dan wel deze te mitigeren.
2. De documenten “Oplegnotitie RES Noord- en Midden Limburg 1.0”, “Reactieronde Ontwerp RES1.0 februari 2021” (consultatiedocument) en “Netimpactrapportage RES1.0 Noord- en Midden Limburg” voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de fracties van DS, VVD, SP, SPR, GL, CDA.

VVD dient amendement Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg 1.0 in.

Wethouder Evers geeft antwoord op de gestelde vragen en opmerkingen.

Amendement wordt aangenomen (19 voor, 11 tegen).
Voor: GL 6, CDA 4, DS 3, D66 2, SP1 , SPR 1, DENK 1, Leenheer 1
Voor: LVR 9, CDA 4 VVD 2, SP 1, SPR 1, DENK 1, Leenheer 1.
Tegen: GL 5, DS 3, D66 2.
Stemverklaringen CDA, GL en SPR bij amendement.

Voorstel (geamendeerd) wordt aangenomen (19 voor, 11 tegen).
Voor: GL 6, CDA 4, DS 3, D66 2, SP1 , SPR 1, DENK 1, Leenheer 1
Tegen: LVR 9, VVD 2
VVD: stemverklaring bij voorstel.

Amendementen
Onderwerp
21A06 Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg 1.0
01:06:43 - 01:09:40 - Jos Tobben
01:09:44 - 01:16:11 - Vincent Zwijnenberg
01:16:19 - 01:19:15 - Gerard Nizet
01:19:26 - 01:20:55 - Jos Tobben
01:21:03 - 01:32:56 - Dirk Franssen
01:33:00 - 01:33:35 - Vincent Zwijnenberg
01:33:41 - 01:35:10 - Dirk Franssen
01:35:17 - 01:37:15 - Jos de Kunder
01:37:18 - 01:40:58 - Marc Breugelmans
01:41:03 - 01:41:31 - Jos Tobben
01:41:32 - 01:41:47 - Jos de Kunder
01:41:51 - 01:43:44 - Marc Breugelmans
01:43:50 - 01:44:55 - Vincent Zwijnenberg
01:45:03 - 01:45:13 - Marc Breugelmans
01:45:20 - 01:59:55 - Rens Evers
02:00:15 - 02:01:45 - Jos Tobben
02:01:51 - 02:08:45 - Vincent Zwijnenberg
02:10:57 - 02:11:50 - Gerard Nizet
02:12:00 - 02:13:58 - Leon Coenen
02:14:00 - 02:18:35 - Aijiththan Loganathan
02:18:46 - 02:20:13 - Jos de Kunder
02:20:24 - 02:26:33 - Marc Breugelmans
02:26:45 - 02:35:30 - Rens Evers
02:47:49 - 02:48:44 - Marc Breugelmans
02:52:51 - 02:53:19 - Vincent Zwijnenberg

Voorstel aan de raad om:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord, en
2. geen zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 in te dienen.

Besluit

Woordvoering VVD, SPR, LVR, GL, CDA.

Wethouder Evers gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

Voorstel wordt unaniem aangenomen
Stemverklaring LVR

02:54:53 - 02:55:33 - Vincent Zwijnenberg
02:55:49 - 02:56:35 - Kadri Sogukcesme
02:56:52 - 02:59:05 - Jos de Kunder
02:59:10 - 02:59:20 - Leon Guffens
02:59:31 - 03:02:56 - Rens Evers
03:07:59 - 03:08:37 - Kadri Sogukcesme
03:08:55 - 03:11:34 - Aijiththan Loganathan
Besluit

LVR licht de motie toe en dient deze in.

Woordvoering vindt ook plaats door GL, SPR, D66.

Wethouder Schreurs gaat in op de motie en acht deze overbodig. Er volgt een RIB binnen enkele weken.

De motie wordt verworpen (17 tegen, 12 voor).

Voor: LVR 8, Leenheer 1, CDA 1, SPR 1, DENK 1.
Tegen: GL 6, CDA 3, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1.
Stemverklaringen GL, VVD, SPR, SP , DS en Leenheer.

Moties
Onderwerp
21M09 Motie gemeentelijke organisatie
03:12:03 - 03:12:31 - Wim Maassen
03:12:36 - 03:13:10 - Aijiththan Loganathan
03:13:12 - 03:14:42 - Frans Schreurs
03:14:48 - 03:15:41 - Aijiththan Loganathan
03:15:44 - 03:17:12 - Frans Schreurs
03:17:16 - 03:18:28 - Leon Coenen
03:18:32 - 03:20:43 - Michael Kalthoff
03:20:44 - 03:21:11 - Aijiththan Loganathan
03:21:13 - 03:21:28 - Michael Kalthoff
03:21:33 - 03:24:40 - Selami Coskun
03:24:50 - 03:24:58 - Aijiththan Loganathan
03:30:07 - 03:30:15 - Wim Maassen
03:31:59 - 03:32:11 - Dre Peters
Besluit

GL licht motie toe en dient deze in mede namens SPR en D66.

Woordvoering vindt tevens plaats door VVD,D66, SP, SPR, LVR, CDA, DENK.

VVD doet een voorstel de motie aan te passen. De indieners passen hun motie in die zin aan (geen leeftijdsgrens noemen in de motie).

De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 14 tegen.
Voor: GL 6, DS 2, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1, DENK 1.
Tegen: LVR 8, CDA 4, DS 1, Leenheer 1.
Stemverklaringen LVR, CDA, DS, VVD, Leenheer.

Moties
Onderwerp
21M10Motie Aanpassen leeftijdsgrens raadscommissieleden
03:32:57 - 03:34:08 - Jos de Kunder
03:36:09 - 03:38:27 - Vincent Zwijnenberg
03:38:33 - 03:39:46 - Michael Kalthoff
03:39:56 - 03:40:37 - Gerard Nizet
03:40:42 - 03:42:30 - Leon Coenen
03:42:35 - 03:44:21 - Aijiththan Loganathan
03:44:32 - 03:45:12 - Jos de Kunder
03:45:25 - 03:47:39 - Marc Breugelmans
03:48:00 - 03:50:30 - Selami Coskun
03:50:40 - 03:50:56 - Aijiththan Loganathan
03:52:21 - 03:52:57 - Vincent Zwijnenberg
03:54:15 - 03:55:55 - Marianne Smitsmans
03:56:45 - 03:57:45 - Leon Coenen
03:57:49 - 03:58:10 - Marianne Smitsmans
03:58:16 - 04:00:11 - Marc Breugelmans
04:00:19 - 04:00:35 - Jos de Kunder
04:00:54 - 04:01:35 - Aijiththan Loganathan
Besluit

VVD licht de motie toe.

Wethouder Smitsmans-Burhenne suggereert om hernieuwde prae-advies VNG  af te wachten (9 juni te verwachten)

VVD houdt motie aan tot raad van a.s. donderdag 10 juni.

04:09:50 - 04:12:55 - Ernest Oele
04:13:14 - 04:16:23 - Marianne Smitsmans
04:16:25 - 04:17:10 - Ernest Oele
Besluit

DS licht de motie toe en dient deze in.

College omarmt de motie.

Woordvoering vindt plaats door LVR (verzoek juiste naamgeving mw. van der Stelt als me-indiener van de motie). Motie wordt met deze wijziging unaniem aangenomen.

Moties
Onderwerp
21M11 Borstonderzoek Vrouwen
04:18:10 - 04:20:25 - Jos Tobben
04:22:40 - 04:23:15 - Marianne Smitsmans
04:23:35 - 04:24:15 - Lieke van der Stelt
Besluit

Er zijn geen vragen.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.