Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BS

dinsdag 18 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr Dré Peters

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

 3. 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

 4. 3
  Mededelingen portefeuillehouder(s)
 5. 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

 6. 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

 7. 5

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 8. 6

  Behandeling van commissievoorstellen vindt plaats in één termijn.

 9. 6.3
  Ingekomen brieven uit de raad van 6 juni 2024 (onder voorbehoud)
 10. 7

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

 11. 8
  Sluiting