Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 17 juni 2024

18:00 - 18:45
Locatie

Fractiekamer DS

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 01

  Voorgesteld wordt het verslag van de Presidiumvergadering van 21 mei 2024 vast te stellen.

 2. 02
  Vaststellen van de agenda
 3. 03

  In de Presidiumvergadering van 21 mei 2024 heeft u kennisgenomen van de verantwoording van zeven fracties: LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD en PvdA. De verantwoordingen van D66 en SP ontbraken toen nog. Inmiddels is de verantwoording van D66 ontvangen. Voorstel aan het Presidium is om ook deze voor kennisgeving aan te nemen. Zodra de verantwoording van de SP is ontvangen, zal deze aan het Presidium worden voorgelegd.

 4. 04

  Namens de werkgroep Raadscommunicatie vraagt voorzitter Laura Tegels in een brief toestemming de werkzaamheden van de werkgroep voort te zetten met inhuur van externe expertise en daarvoor gebruik te maken van het raadscommunicatiebudget.

 5. 05

  In de vergadering van 21 mei 2024 heeft uw Presidium besloten dat in de toekomst avondvergaderingen waarbij leden van raad of commissies betrokken zijn in principe niet eerder dan om 19.00 uur dienen te beginnen. Ter voorbereiding op de invoering van deze nieuwe regel heeft u de griffier gevraagd een vergaderschema voor de tweede helft van 2024 voor te leggen waaruit duidelijk wordt welke gevolgen deze maatregel. In uw vergadering van 17 juni 2024 kunt u dan een definitief besluit nemen. Het gevraagde schema is bijgevoegd.
  Vanuit het college van B&W zijn vraagtekens geplaatst bij dit voornemen omdat voor raadsvergaderingen 1,5 uur minder tijd beschikbaar is, hetgeen tot gevolg hebben dat er vaker moet worden uitgeweken naar de maandag na de donderdag van de raadsvergadering. Hierdoor moeten de collegeleden steeds twee avonden blokken voor de raadsvergadering terwijl het nu in de meeste gevallen beperkt blijft tot de donderdag. Dit wordt onwenselijk geacht.

 6. 06

  In de presidiumvergadering voorafgaande aan de raad van 6 juni 2024 is gesproken over vergaderdiscipline. Daarbij werd afgesproken de discussie voort te zetten in de reguliere presidiumvergadering van 17 juni 2024.

 7. 07

  De agenda voor de raadsvergadering van 4 juli 2024 vloeit voort uit de commissievergaderingen van 17, 18 en 19 juni 024. 
  De raadsvergadering op 4 juli 2024 begint om 9.00 uur. Van 12.30 tot 13.15 uur is er een lunch in de tuinzaal. Voorzien is dat om 17.30 uur wordt afgesloten met een etentje in de tuinzaal.  
  Een lijst met de voorgestelde behandelwijze van aan de raad gerichte ingekomen brieven is bijgevoegd. Voorgesteld wordt de behandelwijze van de brieven vast te stellen.

 8. 08
  Rondvraag