Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

woensdag 19 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr Leon Coenen

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

 3. 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

 4. 3
  Mededelingen portefeuillehouder(s)
 5. 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst van 23 mei jl. en van 27 mei jl. (van zowel het openbare als het besloten gedeelte) vast te stellen. De besluitenlijst van het besloten gedeelte van 27 mei  jl. ligt onder geheimhouding bij de griffie ter inzage.

 6. 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

 7. 5

  Voorgesteld wordt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Vragen kunnen tot 24 uur na de vergadering bij de griffie worden ingediend. Beantwoording vindt binnen een week ná de commissievergadering plaats.

 8. 6

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 9. 6.A

 10. 9

 11. 11

  Behandeling van commissievoorstellen vindt plaats in één termijn.

 12. 11.A

  Tijdens de raadsvergadering van 6 juni jl. heeft GL verzocht om brief A93 ( VNG nieuwe afspraken inzameling verpakkingsafval), A95 (GroenGrensland stikstofuitstoot Meinweg) en A98 ( bewonersgroep Kitskensberg over parkeerproblematiek) te agenderen in de commissie Ruimte.
  Toelichting bij verzoek om agendering: 


  Tijdens de raadsvergadering van 6 juni jl. heeft CDA verzocht om brief A98 ( bewonersgroep Kitskensberg over parkeerproblematiek) te agenderen in de commissie Ruimte.
  Toelichting bij verzoek om agendering:

 13. 12

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

 14. 13
  Sluiting