Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BS

dinsdag 22 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Dré Peters
Toelichting

Agendapunt 10 betreft gecombineerde bespreking (BS. RU en BM).

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

Er zijn geen ingekomen stukken.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

In de raadsvergadering van 3 juni jl. is op verzoek van de LVR en DS besloten om brief 91 te agenderen voor de commissie BS.
Behandeling vindt plaats in één termijn.

De portefeuillehouder zal eventueel melding doen van actuele zaken. Mogelijkheid voor vragen vanuit de commissie.

Betreft bespreking van de RIB inzake het  Coronafonds (1e kwartaal 2021). Zie bijlage. Ook leden van de commissie RU en BM kunnen aansluiten bij dit agendapunt.

Tevens vaststelling van de besluitenlijst d.d. 16 maart onderdeel *agendapunt 8. Zie bijlage.

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.