Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 6 juli 2021

09:00

Locatie
Stadskantoor
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de LVR fractie inzake volgen burgers via social media te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

Besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de LVR fractie inzake volgen burgers via social media te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

Voorgesteld besluit

1. Het college heeft besloten de over het jaar 2020 aan Stichting De Graasj Roermond verleende budgetsubsidie ten behoeve van de “Kickstarter” en de Open inloop voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in het subsidiejaar 2020 definitief vast te stellen op € 48.340, --;
2. Het college heeft besloten om bijgaande brief te sturen aan Stichting De Graasj Roermond.

Besluit

1. Het college heeft besloten de over het jaar 2020 aan Stichting De Graasj Roermond verleende budgetsubsidie ten behoeve van de “Kickstarter” en de Open inloop voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in het subsidiejaar 2020 definitief vast te stellen op € 48.340, --;
2. Het college heeft besloten om bijgaande brief te sturen aan Stichting De Graasj Roermond.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten
1. de over het jaar 2020 aan de Stichting Proteion verleende budgetsubsidie ten behoeve van de Open Inloop Neel Ontmoet in het subsidiejaar 2020 definitief vast te stellen op € 56.700, --;
2. bijgaande brief te sturen aan Stichting Proteion.

Besluit

Het college heeft besloten

  1.  de over het jaar 2020 aan de Stichting Proteion verleende budgetsubsidie ten behoeve van de Open Inloop Neel Ontmoet in het subsidiejaar 2020 definitief vast te stellen op € 56.700, --;
  2. .bijgaande brief te sturen aan Stichting Proteion.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten in te stemmen met het uitgeven van de reguliere pachtgronden middels openbare inschrijving (geliberaliseerde pacht) per 1 januari 2022.

Besluit

Het college heeft besloten in te stemmen met het uitgeven van de reguliere pachtgronden middels openbare inschrijving (geliberaliseerde pacht) per 1 januari 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de aanpak coronacrisis (6/2021) vast te stellen en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de aanpak coronacrisis (6/2021) vast te stellen en deze door te geleiden naar de gemeenteraad met mandaat portefeuillehouder
om de tekst op een aantal punten aan te passen zoals besproken.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde brief inzake motie 21m11 Borstonderzoek vrouwen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de leden van de Tweede Kamer;
  2. De motie 21M11 hiermee is afgedaan.

Besluit

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde brief inzake motie 21m11 Borstonderzoek vrouwen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de leden van de Tweede Kamer;
  2. De motie 21M11 hiermee is afgedaan.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de GroenLInks fractie inzake controle gemeente te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

Besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de GroenLInks fractie inzake controle gemeente te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten
1, de budgetsubsidie over het jaar 2020 aan MEE Noord- en Midden-Limburg definitief vast te stellen op € 295.434,-;
2. het besluit van het college via bijgevoegde brief mede te delen aan intiatiefnemer

Besluit

Het college heeft besloten
1, de budgetsubsidie over het jaar 2020 aan MEE Noord- en Midden-Limburg definitief vast te stellen op € 295.434,-;
2. het besluit van het college via bijgevoegde brief mede te delen aan intiatiefnemer

Voorgesteld besluit

het college heeft besloten;
1. om de budgetsubsidie over het jaar 2020 aan het Toon Hermans Huis Roermond definitief vast te stellen op € 25.000,-;
2. het  besluit via bijgevoegde brief mede te delen.

Besluit

het college heeft besloten;
1. om de budgetsubsidie over het jaar 2020 aan het Toon Hermans Huis Roermond definitief vast te stellen op € 25.000,-;
2. het  besluit via bijgevoegde brief mede te delen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

  1. de budgetsubsidie over het jaar 2020 aan Stichting Boodschappenplusbus vast te stellen op € 8.675,27 en het teveel bevoorschotte bedrag van €1324,73 met toepassing van artikel 4:57 en 4:95 lid 4 Awb terug te vorderen.
  2. het besluit van het college via bijgevoegde brief mede te delen.

Besluit

Het college heeft besloten:

  1. de budgetsubsidie over het jaar 2020 aan Stichting Boodschappenplusbus vast te stellen op € 8.675,27 en het teveel bevoorschotte bedrag van €1324,73 met toepassing van artikel 4:57 en 4:95 lid 4 Awb terug te vorderen.
  2. het besluit van het college via bijgevoegde brief mede te delen.