Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

dinsdag 28 mei 2024

19:00 - 22:30
Locatie

Tuinzaal

Voorzitter
Patricia Vaessen
Toelichting

Beeldvormende informatiebijeenkomst.Insprekers (onder voorbehoud van aanmelding)
Insprekers kunnen zich melden bij de griffie (griffie@roermond.nl) of bellen met Arno Vestjens (0475-359460).


Bijeenkomsten (i.c. presentaties voor de raads- en commissieleden) zijn openbaar of besloten.


In geval van openbare bijeenkomsten zijn deze ook voor alle burgers van Roermond als toehoorder toegankelijk.


Besloten bijeenkomsten (vaak interne werksessies) zijn louter toegankelijk voor de uitgenodigde raads- en commissieleden en collegeleden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter Patricia Vaessen opent de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 3. 3

  Portefeuille wethouder Smitsmans-Burhenne.


  In december 2023 heeft het college besloten:


  de doorontwikkeling van de Participatiewet vorm te geven door het ontwikkelen van een mensontwikkelbedrijf en hier onderzoek naar te verrichten met toepassing van de in dit voorstel geschetste uitgangspunten.


  In het eerste kwartaal van 2024 is gewerkt aan de (inhoudelijke) contouren van een MOB. Tegelijkertijd wordt in deze periode onderzoek verricht naar een mogelijke overname van Westrom door gemeente Roermond. Graag praten we de raad bij over deze ontwikkelingen en het proces dat volgt.

  Besluit

  Lisenka van Oppen en Marlou van Osch geven met name een toelichting op de ontwikkeling van het MensOntwikkelBedrijf(MOB).


  Zie presentatie.

 4. 4

  Portefeuille van Ballegooij.


  Roermond is sinds januari 2024 sturend partner van het nieuwe Nationaal Park met een nieuwe ambitie. Belangrijk voor die ambitie is dat het park naast natuur ook agrarische gebieden zal gaan omvatten, zoals het buitengebied ten oosten van de A73. Het ambitiedocument van het Nationaal Park beschrijft ambties op het gebied van natuur en landschap, educatie, beleving en lokale economie en hoe hieraan de komende jaren gewerkt wordt. Als lid van de stuurgroep bewaakt Roermond mede de voortgang.


  Tijdens de Beeldvormende sessie wordt u geïnformeerd over de verschillende ambities en plannen van het Nationaal Park en nodigen wij u uit hierover met ons in dialoog te gaan.

  Besluit

  Jan Oosterman, programmamanager en Peter van Soest, projectleider GORO geven een toelichting.


  Zie presentatie.

 5. 5

  Portefeuille wethouder van Rey.


  Zoals in de raadsinformatiebrief van 14 december 2023 vermeld is hetvoornemen om naar meerjarige prestatieafspraken toe te werken vanaf 2025. In de aanloop naar deze meerjarige prestatieafspraken vanaf 2025 zou in 2024 een informatieve en interactieve


  sessie met de gemeenteraad georganiseerd worden over actuele thema's. We nemen de raadsleden/commissieleden graag mee in actuele thema’s in de vorm van een paneldiscussie met interactie met de raadsleden/commissieleden.

  Besluit

  Er wordt middels een panel een toelichting gegeven en aanwezigen kunnen reageren op een aantal stelligen via Kahoot.
  Deelnemers panel:
  -Wonen Zuid, Ramon Testroote
  - Nester, Linda van den Brink 
  -Wonen Limburg , Rufa Lieben 
  -Woonlastenwakers, Wim Dings 
  -Gemeente, Jessica Slaats


  Zie presentatie.

 6. 6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.