Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

woensdag 29 mei 2024

19:00 - 21:40
Locatie

Tuinzaal

Voorzitter
Leon Coenen
Toelichting

Beeldvormende informatiebijeenkomst.


Insprekers (onder voorbehoud van aanmelding)
Insprekers kunnen zich melden bij de griffie (griffie@roermond.nl) of bellen met Arno Vestjens (0475-359460).


Bijeenkomsten (i.c. presentaties voor de raads en commissieleden) zijn openbaar of besloten.


In geval van openbare bijeenkomsten zijn deze ook voor alle burgers van Roermond als toehoorder toegankelijk.


Besloten bijeenkomsten (vaak interne werksessies) zijn louter toegankelijk voor de uitgenodigde raads- en commissieleden en collegeleden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter Leon Coenen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 2. 2

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 3. 3

  Portefeuille wethouder Zwijnenberg.


  We willen de raad graag meenemen in het voornemen van het College en aangeven wat dit betekent en oplevert. Vervolgens voeren we de discussie over de omvang van de zone, wijze van handhaving en overige aandachtspunten die hierbij een rol spelen.

  Besluit

  Freek Boele (projectleider ZES), Jochen Roumen (projectleider ZES) en Paul Hamaekers (beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond) geven een toelichting op de zero emissie zone stadslogistiek. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website opwegnaarzes.nl.


  Zie presentatie.

 4. 4

  Portefeuille wethouder Zwijnenberg.


  Het huidige verkeersveiligheidsplan stamt uit 2020. Een aantal maatregelen is uitgevoerd of reeds in de tijd uitgezet. Nieuwe inzichten en vragen vanuit de maatschappij vragen echter om een actualisatie. Zowel op het niveau van de verkeersstructuur als op maatregelniveau. We willen de Raad graag informeren over de actuele knelpunten en risico’s.


  Zie presentatie.

  Besluit

  Er wordt een toelichting gegeven door Annelien Venena (bureau Kragten), Paul Hamaekers en Remi Kok (beiden werkzaam bij de gemeente Roermond) over de actualisatie van het verkeerveiligheidsplan. De planning is dat het definitieve plan in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

 5. 5

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.