Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

24M06 Motie afhankelijkheid grote instellingen / partners

ID
340
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (8. Steunvraag continuïteitsplan Mutsaersstichting. )
donderdag 6 juni 18:00 tot 23:00
Raadzaal
Onderwerp
24M06 Motie afhankelijkheid grote instellingen / partners
Raadsleden
  • Coenen L.W.M. (Dhr)
  • Coumans R. (Mw)
  • Kalthoff M. (Dhr)
  • Tegels L.A.E.M. (Mw)
Eerste indiener
Tegels L.A.E.M. (Mw)
Indiendende fracties
  • D66
  • DS
Opmerkingen stemmen
De motie wordt verworpen met 7 - 22 stemmen. Voor 7: DS 3, SPR 2, D66 1 en SP 1. Tegen 22: LVR 11, GL 5, CDA 3, VVD 2, PvdA 1.
Besluit Raad
Verworpen
Toelichting
Commissie
Bijlage(s)
Portefeuillehouder(s)
Verwachte datum afdoening
AFD
Stand van zaken
Datum afdoening
6-6-2024