Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

RIB Beter met Minder

ID
409
Agendapunt
Cie BS 2022 (2.2. Voorraadagenda)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:59
Digitaal, via MS Teams
Onderwerp
RIB Beter met Minder
Toezegging
Afgesproken wordt met de commissie dat er een RIB zal verschijnen. Nog voor de verkiezingen. Mocht er behoefte zijn om er daarna nog over te spreken dan kan dat aangegeven worden (vooralsnog van voorraad agenda afvoeren).
Commissie
  • BS
Portefeuillehouder(s)
  • Weth. Smitsmans-Burhenne
Verwachte datum afdoening
AFD
Cluster Ontwikkeling opgaven
Stand van zaken
In de Commissievergadering BS van 6 september 2022 zijn de leden van de commissie BS meegenomen in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De heer Dahmen en de heer Davidts hebben een toelichting gegeven op de ‘stand van zaken’ binnen het sociale domein, waaronder ook het programma Beter met Minder, met daarbij een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen waar we als gemeente mee te maken krijgen. De getoonde presentatie is ter informatie bij het verslag gevoegd en hiermee is de toezegging afgedaan.
Datum afdoening
5-2-2024