Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

23M14 Motie Herinrichting en onderhoudsniveau parken

ID
297
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (11. Kadernota / begroting 2024 1e termijn)
donderdag 6 juli 9:00 tot 16:00
Raadzaal
Onderwerp
23M14 Motie Herinrichting en onderhoudsniveau parken
Raadsleden
  • Kalthoff M. (Dhr)
  • Maas S.M.L. (Mw)
Eerste indiener
Maas S.M.L. (Mw)
Indiendende fracties
  • D66
  • LVR
Opmerkingen stemmen
"Aangenomen 29 - 1 stemmen. Voor 27: LVR 10, GL 5, CDA 3, DS 3, SPR 2, VVD 2, D66 2, PvdA 2 Tegen 1: SP 1"
Besluit Raad
Aangenomen
Toelichting
Commissie
Bijlage(s)
Portefeuillehouder(s)
  • Weth. Zwijnenberg
Verwachte datum afdoening
AFD
Cluster Ontwerp omgeving
Stand van zaken
Op 2 juli 2024 is uw raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de afhandeling van deze motie.
Datum afdoening
3-7-2024