Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

24M08 Motie een eerste stap naar een unieke visie voor het Stationsgebied

ID
342
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (16. Bestemmingsplan Roertoren)
donderdag 6 juni 18:00 tot 23:00
Raadzaal
Onderwerp
24M08 Motie een eerste stap naar een unieke visie voor het Stationsgebied
Raadsleden
  • Coenen L.W.M. (Dhr)
  • Coumans R. (Mw)
Eerste indiener
Coenen L.W.M. (Dhr)
Indiendende fracties
  • SPR
Opmerkingen stemmen
De motie van SPR wordt met 3 - 26 stemmen verworpen. Voor 3: SPR 2, SP 1. Tegen 26: LVR 11, GL 5, CDA 3, DS 3, VVD 2, D66 1, PvdA 1
Besluit Raad
Verworpen
Toelichting
Commissie
Bijlage(s)
Portefeuillehouder(s)
Verwachte datum afdoening
AFD
Stand van zaken
Datum afdoening
6-6-2024