Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Hernieuwd aanbieden als commissievoorstel

ID

405

Agendapunt
Cie BS 2022 (5.2. Tussenrapportage (strategische) beleidsdoelen beleidskader Sociaal Domein)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:59
Digitaal, via MS Teams
Onderwerp

Hernieuwd aanbieden als commissievoorstel

Toezegging

Afgsproken wordt dat het voorstel na de verkiezingen terug komt ter bespreking in de commissie. Vanuit college is het opnieuw aan te bieden in de format van een bespreekstuk (commissievoorstel)

Commissie
  • BS
Bijlage(s)
Portefeuillehouder(s)
  • Weth. Smitsmans-Burhenne
Verwachte datum afdoening
AFD

Cluster Ontwikkeling opgaven

Stand van zaken
Datum afdoening