Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Sprekersplein

woensdag 15 juni 2022

19:00

Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting

## Het Sprekersplein vindt plaats op woensdag 15 juni vanaf 19.00 uur.
Burgers (c.q. organisaties) kunnen tijdens het Sprekersplein desgewenst ook de leden van de raad toespreken. Eventuele insprekers kunnen zich hiervoor op de dag voorafgaande aan het Sprekersplein tot uiterlijk 17.00 uur opgeven bij de raadsgriffie (griffie@roermond.nl of tel. 14 0475). Graag met weergave van het onderwerp en uw mailadres zodat we de vergaderlink kunnen toesturen.
Het tijdschema is indicatief: de start is om 19.00 uur, afhankelijk van het aantal insprekers zullen de presentaties mogelijk eerder aan de orde komen!
Agenda
18.45 uur: ontvangst met koffie/thee.
19.00 uur: Begin Sprekersplein.
Insprekers:

Presentaties:

Toelichting Sprekersplein
Op het Sprekersplein kunt u uw mening kenbaar maken over in de commissies geagendeerde onderwerpen. Maar ook over niet geagendeerde onderwerpen kunt u uw mening laten horen.
De raad van de gemeente Roermond nodigt u uit om van uw sprekersrecht gebruik te maken!
Wat moet ik doen om in te kunnen spreken?
Als u wilt inspreken dient u zich uiterlijk 1 dag voor het Sprekersplein (uiterlijk 17.00 uur) aan te melden bij de griffie via griffie@roermond.nl of telefonisch te bereiken via 14 0475. In verband met de planning verzoeken wij u echter zich mogelijkerwijs eerder aan te melden.
U kunt inspreken over onderwerpen die in de commissies Bestuur en Middelen van 20 juni, Burgers en Samenleving van 21 juni en Ruimte van 22 juni, alsmede in de raad van 7 juli behandeld worden.
Locatie
• Het sprekersplein vindt plaats in de tuinzaal van het stadhuis. Binnenkomst via de bestuursingang van het stadhuis, Markt 31 te Roermond (indien gesloten a.u.b. aanbellen).
• Ingeval het Sprekersplein digitaal is en u wilt deelnemen als toeschouwer, dient u zich wel aan te melden en uw mailadres door te geven zodat wij u de vergaderlink kunnen toesturen. Graag uiterlijk 17.00 uur op de dag voorafgaande aan het Sprekersplein De vergadering vindt plaats via MS Teams (u dient deze vergader-app te installeren op uw tablet, laptop of PC met camera). Wilt u toehoren, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar griffie@roermond.nl.