Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievragen

Vragen SPR bij BsGW

ID

379

Datum vraag

18-5-2020

Agendapunt
Cie BM 2020 (5. Zienswijze Begroting BsGW 2021 en MJB 2021 – 2025 en voorlopige jaarrekening 2019 van BsGW)
maandag 18 mei 19:00 tot 23:00
Digitaal, via MS Teams
CIE

BM

Onderwerp

Vragen SPR bij BsGW

Type vraag

A. Technische vraag over voorstellen op agenda commissie

Vraag

Hebben wij grip op dit complexe (water)hoofd? Bij de voorlopige jaarrekening wordt aangegeven dat er uiterlijk 7 jaar vanaf 2018 een structurele lastenverlaging moet plaatsvinden. Kunnen wij dit separaat volgen en hoe dan?
En dat wij de wijzigingen uit ons begrotingssaldo gaan dekken, na dit Corona jaar?

Hun weerstandsvermogen blijft goed intact maar dat van onze gemeente?

Ze gaan wijzigen naar oppervlakte maar ik zie dan tevens dat er daarbij plannen zijn om de zonnepanelen in de woz waarde mee te nemen ? Strookt dit met elkaar? Wat betekent dit voor gewijzigde opbrengsten aan WOZ-gelden (totaal en per gemiddelde aanslag)?

Wat betekent stimuleringsregeling personeel bsgw, komt dit overeen met een vergelijkbare actie binnen onze eigen organisatie? Is dit een generatiepactregeling en met welk doel wordt die aangeboden (ook verjonging van het ambtenarenapparaat)?

BsgW geeft aan met de voortgang op schema te liggen (vaag gesteld: waaruit kan ik dat afleiden?, is er een tijdslimiet bekend?

Verwachte datum afdoening

25-5-2020

Antwoord(en)
Datum antwoord(en)

26-7-2022

Fractie
  • SPR
Raads/Commissieleden
  • Coenen L.W.M. (Dhr)
Eerste vragensteller

Coenen L.W.M. (Dhr)

Portefeuillehouder(s)
  • Weth. Schreurs
AFD

CC